Hệ Liệt Gửi Tâm Tình Vào Lời Ca

Tác giả: Hughes Crux

Pass chung: dựa theo tên tác giả, viết liền không dấu không hoa

Mỗi câu chuyện mang theo một khúc ca, mấy ai hiểu? mấy ai nhớ?

Đến khi nhận ra tất cả chỉ còn là quá khứ. Không để tâm sẽ không đau, không yêu sẽ không hận. Mấy ai may mắn gặp được nhau, tâm đầu ý nguyện viết nên lời thề.

Chỉ là mộng xưa dệt trong câu hát.

Bộ 1: Đường Kiều Dạ Thoại

Bộ 2: Tuyệt Tình Thủy

Bộ 3: Tuyết Lộ

Advertisements